Activeren, informeren en motiveren

VOOR JONGEREN

Jij bepaalt waar je aan wilt werken en in welk tempo je dit wilt doen! De Always-On App kan je ondersteunen om werk te vinden, hulp te krijgen, om je dag in te delen, inzicht te krijgen in je financiën en netwerk en om te werken aan je gezondheid. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Bij elke gehaalde stap verdien je credits waarmee je leuke en bruikbare trophies kunt ‘kopen’.

VOOR ORGANISATIES

De Always-On App is een middel om jongeren te activeren en in staat te stellen om aan zichzelf te werken. Samen met de jongere kunnen de verschillende missies doorgenomen worden, accenten gelegd worden en kun je de voortgang en ontwikkeling van de jongere volgen.

BOORDEVOL HANDIGE FUNCTIES

MISSIES

STAP VOOR STAP

De ‘missies’ zijn verdeeld in ID, Werk (‘Work’), Huisvesting (‘Osso’), Inkomen (‘Flous’), Gezondheid (‘Health’) en Friends & Family met credits verdienen per behaald onderdeel.

HULPLIJN

VOOR MOEILIJKE MOMENTEN

Van uit sociaal netwerk, reclassering en hulpverlening worden er 3 hulplijnen ingesteld voor directe ondersteuning bij bv. een terugval.

AGENDA

HAPKLARE BROKKEN

Naast een ‘gewone’ agenda, worden de To Do’s ook als ‘missie’ weergegeven, met notificaties en controlemogelijkheden voor begeleiders.

TIPS & TRICKS

BRUIKBAAR EN HANDIG

Er worden ook handige Tips & Tricks aangeboden om de deelnemer alvast op weg te helpen, ook tijdens de verschillende missies..

WEGWIJZER

Wie, wat, waar

De Wegwijzer is een handige lijst met relevante instanties en organisaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de missies en voortgang in ontwikkeling van de jongere.

LOGBOEK

SCHRIJF MAAR OP

De deelnemer aan de Always-On App heeft de mogelijkheid om een logboek bij te houden (niet verplicht) om bij te houden wat hij/zij meemaakt en hoe hij/zij zich voelt.

ONS VERHAAL

“Mijn naam is Johnny Driessen en ik ben werkzaam als sociaal werker in Venlo. Nederland is een fijn land om in te leven… voor de meesten. Dagelijks zie ik namelijk dat jonge mensen niet meekunnen in onze complexe maatschappij. Zij hebben ondersteuning nodig om werk te vinden, rond te komen en hun dag in te delen. Voor deze jongeren is de Always-On App ontwikkeld. In plaats van dat ik – of een andere sociaal werker – hen ondersteunt, krijgen ze zelf de regie en het gereedschap om een leven op te bouwen. Door missies te volbrengen op zes verschillende leefgebieden werken ze stapje voor stapje toe richting zelfredzaamheid. Een beloningssysteem zorgt ervoor dat jongeren gemotiveerd worden en blijven om de Always-On App te gebruiken!”

Bekijk de presentatie (download pdf) over de Always-On App in Den Haag voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Partners: De jeugd, Assist Jeugdwerk, Roxelane, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Gemeente Venlo, Gemeente Zoetermeer, Zelfregiecentrum, Humanitas, Radar Uitvoering, Synthese, Wel.kom, MEE, Proteion Welzijn, Moveoo.

Tarieven

Contact